در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

کنفرانس فیزیک ایران ملی 8994 نمایش

زمان برگزاری : 5 شهریور 1397 زمان اتمام : 8 شهریور 1397
برگزار کننده : انجمن فیزیک ایران . دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین .
کنفرانس فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور ماه 1397 در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)قزوین برگزار می‌شود.

وب سایت : www.psi.ir/?physics97
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 31 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
شماره تلفن تماس : 02833901311
شماره فکس : 02833780040
ایمیل : physics97exe@psi.ir
محور ها : کنفرانس فیزیک ایران و بیست و سومین همایش دانشجویی فیزیک 5 تا 8 شهریور ماه 1397 در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)_ قزوین برگزار می‌شود. اولویت شرکت با اعضای انجمن فیزیک و ارائه‌دهندگان مقاله است. در صورت فراهم بودن امکانات و به‌تشخیص کمیتۀ اجرایی، سایر متقاضیان نیز پذیرفته خواهند شد.

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


کنفرانس فیزیک ایران