در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست بین المللی 23803 نمایش

زمان برگزاری : 13 شهریور 1397 زمان اتمام : 14 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه شهیدباهنر کرمان. انجمن علوم خاک ایران. نمایه شده در ISC.
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور 1397 به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد.

وب سایت : ncsmser3.uk.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 خرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 مرداد 1397
آدرس دبیرخانه : کرمان - دانشگاه شهید باهنر - دانشکده کشاورزی - گروه علوم و مهندسی خاک
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر
شماره تلفن تماس : 09137359779
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : چالش های زیست محیطی ریزگردها
رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیای اراضی بیابانی
ملاحظات اکولوژیکی در کشت های گلخانه ای
آموزش های مرتبط با محیط زیست و توسعه پایدار
آلودگی،شاخص های زیستی و زیست پالایی
فناوری های نوین زیستی در احیاء منابع اراضی و محیط زیست
خشکسالی و استفاده بهینه از آب های نامتعارف
کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
کارکردهای زیست محیطی بیوچار، کانی های رس و نانوذرات
بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خاکی در معادن و مناطق صنعتی
مدیریت فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر دانش بومی و گونه های بوم زاداولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست