در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنگره بین المللی بیماریهای راههای هوایی و اینترسیسیل ریه بین المللی 14196 نمایش

زمان برگزاری : 23 آبان 1397 زمان اتمام : 25 آبان 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، انجمن متخصصین ریه ایران ، مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی
بیماری های مجاری هوایی و بافت بینابینی ریوی از شایعترین بیماریهای رایج در جامعه می باشد که با وجود آلودگی هوا ، مصرف سیگار ، و مواد مخدر و ریزگردها شایع می باشد . آشنایی پزشکان و پرسنل پزشکی با آخرین یافته های علمی در مورد این موضوعات می تواند در کنترل و درمان کمک شایانی کند.

وب سایت : cong-icai.mums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 مرداد 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 شهریور 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 1 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : مشهد بیمارستان قائم ، مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی ، دبیرخانه کنگره
محل برگزاری : مشهد
شماره تلفن تماس : 05138431252
شماره فکس :
ایمیل : ilad.cong@mums.ac.ir
محور ها : بیماریهای راههای هوایی (بیماریهای مزمن انسدادی ریه،آسم، بیماریهای راههای هوایی بزرگ )
بیماریهای اینترسیسیل ریوی
درگیریهای ریوی در بیماریهای کلاژن – وسکولار
یافته های رادیولوژیک در بیماریهای راههای هوایی واینترسیسیل ریوی
بیماریهای شغلی ، محیطی و توکسیک ریوی و(گاز خردل )
پیوند ریه

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


کنگره بین المللی بیماریهای راههای هوایی و اینترسیسیل ریه