در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

پانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی بین المللی 13013 نمایش

زمان برگزاری : 3 شهریور 1397 زمان اتمام : 6 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، انجمن بیوشیمی ایران
این کنگره با محوریت بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی، علوم آزمایشگاهی، مديريت آزمايشگاه، علوم دارويي، سرطان و اتوفاژی، پروتئوميكس با حضور اساتید برجسته بین المللی از کشورهای کانادا، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان در کنار اساتید و متخصصان مجرب داخلی فرصت مغتنمی جهت ارتقاء علمی شرکت کنندگان ایجاد و موجبات گردهمایی اقشار مختلف جامعه بزرگ علوم پزشکی را فراهم می نماید.

وب سایت : icbmb2018.com/main/index.php
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه : اصفهان - دپارتمان بیوشیمی بالینی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
محل برگزاری : اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مركز همايشهاي علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره تلفن تماس : 03136700272
شماره فکس : 03136700272
ایمیل : info@icbmb2018.com
زمان اعلام نتایج داوری : 30 خرداد 1397
محور ها : بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی
علوم آزمایشگاهی و مدیریت آزمایشگاه
علوم دارویی
سرطان و اتوفاژی
محصولات طبیعی
ریز مغذی ها
علوم طبیعی و پروتئومیکس

طبقه بندی ها : علوم پایه ، علوم پزشکی ،


پانزدهمین کنگره ملی بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی