در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته بین المللی 6113 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 21 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته ، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، اردیبهشت 1397 ، در مشهد برگزار خواهد شد.

وب سایت : cong-mashhadci2018.mums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 20 اسفند 1396
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مشهد
شماره تلفن تماس : 05138413492
شماره فکس : 05138413492
ایمیل : mashhadci2018@mums.ac.ir
محور ها : • Implantation in Middle East countries
• Implantation in inner ear anomalies
• Implantable Hearing Aids
• Full implantable devices
• Drug delivery in to the inner ear
• Neuroimaging
• Speech and language issues
• Audiology

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


پنجمین کنگره بین المللی کاشت حلزون شنوایی و علوم وابسته