در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت ملی 10049 نمایش

زمان برگزاری : 19 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی همدان
فراهم سازی بستر مناسب جهت تعامل و هم اندیشی بین متخصصان و پژوهشگران در حوزه های علوم سلامت
بحث و تبادل نظر در مورد چشم انداز علم نانو در علوم سلامت.

وب سایت : nhsc.umsha.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه : همدان - بلوار شهید فهمیده،روبه روی پارک مردم - معاونت تحقیقات و فناوری
محل برگزاری : همدان
شماره تلفن تماس : 08138381939
شماره فکس :
ایمیل : nhsc@umsha.ac.ir
محور ها : نانو فناوری در علوم پزشکی و زیست فناوری
پزشکی باز ساختی و مهندسی بافت
سامانه های تشخیصی و درمانی و نانو سنسورها
بیو سنسورها
زیست فناوری پزشکی
نانو فناوری در علوم دندان
نانو مواد دندانی
ایمپلنت ها
بیو مواد
نانو فناوری در علوم دارویی
سامانه های رهایش کنترل شده دارو
نانو داروها
نانوحسگرهای دارویی
نانو فناوری در علوم بهداشتی و محیط زیست
نانو سطوح و نانو حسگرهای زیستی
روشهای حذف آلودگی توسط نانو ساختارها
روشهای آنالیز سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی، غذایی


طبقه بندی ها : علوم پزشکی ، ورزش و سلامت ،


اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت