در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / بابلسر

هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ملی 10875 نمایش

زمان برگزاری : 23 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 23 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه مازندران.
هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ، اردیبهشت 1397 توسط دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.irstecoumz.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 اسفند 1396
آخرین مهلت ثبت نام : 19 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه : بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم اقتصادی و اداری
محل برگزاری : بابلسر-دانشگاه مازندران
شماره تلفن تماس : 01135342079
شماره فکس :
ایمیل : ireco.st@umz.ac.ir
محور ها : اقتصاد اسلامی
اقتصاد انرژی
اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد بیمه
اقتصاد پولی
اقتصاد کشاورزی و منابع
اقتصاد کلان
توسعه اقتصادی
کاربرد روش های کمی پیشرفته در اقتصاد
موضوعات بین رشته ای و مرزهای جدید
بیمه و اقتصاد مالی

طبقه بندی ها : اقتصاد ، کنفرانس های با مجوز ISC ،


هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران