در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

مازندران / ساری

اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی ملی 6960 نمایش

زمان برگزاری : 10 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 11 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، اردیبهشت 1397 در ساری برگزار خواهد گردید.

وب سایت : wrec.sanru.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 2 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه : مازندران- ساری- کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده مهندسی زراعی
محل برگزاری : ساری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
شماره تلفن تماس : 01133687560
شماره فکس :
ایمیل : wrec@sanru.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 25 فروردین 1397
محور ها : -ارزیابی برنامه­‌های توسعه و اقتصاد مقاومتی از نظر منابع آب، کشاورزی و محیط زیست
-نقش فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی در دستیابی به امنیت آب و غذا
-حکمرانی و سیاست­گذاری در بخش­های آب و محیط زیست
-کاربرد آب مجازی و ردپای آب در مدیریت منابع آب
-آثار زیست محیطی شبکه­های آبیاری و زهکشی
-استفاده از روش­های سبز برای تصفیه پساب­ها
-نقش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب
-مدیریت نهاده­‌های کشاورزی و تولید پایدار
-تغییر اقلیم و پایداری منابع آب و خاک
-پایداری اکوسیستم­های آبی
-مدیریت و کنترل آلاینده­ها
-مدیریت کمی و کیفی آب
-آب و آمایش سرزمین
-آب­های نامتعارفاولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی