در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری بین المللی 19380 نمایش

زمان برگزاری : 14 شهریور 1397 زمان اتمام : 16 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی
سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری شهریور 1397 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار خواهد شد

وب سایت : www.3iccacs.com/fa
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 خرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 10 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : تبریز / خیابان امام خمینی / خیابان شهید رضانژاد / جنب اورژانس تبریز / ساختمان مهندسان
محل برگزاری : تبریز - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شماره تلفن تماس : 04133376641
شماره فکس :
ایمیل : info@3iccacs.com
زمان اعلام نتایج داوری : 30 خرداد 1397
محور ها : 1- مهندسی عمران و توسعه پایدار
2- مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
3- مهندسی معماری و توسعه پایدار
4- مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
5- برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
6- مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار
7- مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
9- فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری
10- مرمت بافت ها و آثار تاریخی
11- مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
12- مديريت جهانگردي و توسعه پایدار شهریسومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری