در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

بیست وششمین سمینار جبر ایران ملی 8068 نمایش

زمان برگزاری : 25 مهر 1397 زمان اتمام : 26 مهر 1397
برگزار کننده : دانشگاه کردستان. انجمن ریاضی ایران.
به مناسبت نکو داشت جناب دکتر محمد نادر قصیری بیست و ششمین سمینار جبر ایران در دانشگاه کردستان برگزار می‌گردد.

وب سایت : conf.uok.ac.ir/ias26
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 مرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 2 مهر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : کردستان - سنندج - دانشگاه کردستان
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : جبر فازی
.
جبر توابع پیوسته
.
نظریه نمایش
.
جبر لی
.
هندسه جبری
.
نظریه گروه ها
.
جبر ناجابه جایی
.
جبر جابه جایی ترکیبیاتی
.
جبر جابه جایی

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


بیست وششمین سمینار جبر ایران