در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

ششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران ملی 14046 نمایش

زمان برگزاری : 5 شهریور 1397 زمان اتمام : 6 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه شهید باهنر کرمان. انجمن ماهی شناسی ایران.
علی رغم داشتن ارزشهای زیادی که ماهیان دارند، به دلایل متعددی از جمله؛ خشکسالي ها و از دست رفتن زیستگاهها بویژه زیستگاههای محدود مانند چشمه ها و جویبارها، آلودگي منابع آبي، معرفي غير علمي گونه هاي بيگانه وتخريب زيستگاها توسط فعالیت های مستقیم انسانی، شمار زیادی از ماهیان بومی و با ارزش در معرض تهديد و انقراض قرارگرفته اند. بنابراین، مطالعه جنبه های مختلف ماهیان به منظور استفاده هر چه بهتر از این منابع خدادادی و حفاظت از آنها ضروری است.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/ich97
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 16 خرداد 1397
آدرس دبیرخانه : کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم - بخش زیست شناسی
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
شماره تلفن تماس : 03431322075
شماره فکس :
ایمیل : ich6@conf.uk.ac.ir
محور ها : تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
زیست شناسی و بوم شناسی ماهیان
بیوسیستماتیک و رده بندی ماهیان
تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان
بهداشت، بیماری و انگل های ماهیان
ژنتیک، فیزیولوژی و تکوین ماهیانششمین کنفرانس ماهی شناسی ایران