در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همایش شاهنامه وتعلیم و تربیت ملی 6733 نمایش

زمان برگزاری : 24 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 25 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی - آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی و انجمن ترویج زبان فادبیات فارسی خراسان رضوی
همزمان با روز بزرگداشت فردوسی همایش «شاهنامه و تعلیم و تربیت » در اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‎شود.
پژوهشگران ارجمند می توانند آثار علمی و پژوهشی خود را در راستای محورهای همایش به دبیرخانه ارسال فرمایند

وب سایت : conf.isc.gov.ir/zabanefarsi97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 فروردین 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
شماره تلفن تماس : 05138806733 و 09339108014
شماره فکس :
ایمیل : epic.study92@yom.ic.ir
محور ها : تعلیم و تربیت در شاهنامه
آموزش در شاهنامه
اخلاق و انعکاس فضایل و رذایل اخلاقی در شاهنامه
تأثیر آموزه‎های اخلاقی مطرح شده در متون حماسی بر جامعه
کاربرد آموزه‌های اخلاقی شاهنامه در جامعه معاصر
و موضوعات مرتبطهمایش شاهنامه وتعلیم و تربیت