در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت ملی 12782 نمایش

زمان برگزاری : 14 شهریور 1397 زمان اتمام : 16 شهریور 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
در این همایش که توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی
مشهد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با همکاری
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران برگزار می شود برآنیم که با تجمیع
همه متخصصین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت آخرین دستاوردهای موجود در علوم
بهداشتی را در یک همایش سه روزه با هم به اشتراک گذاشته و یا با ارائه بحث های علمی
در تحکیم ارتباط بین آموزش سلامت و سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان در حوزه سلامت
نقشی فعال ایفا نماییم.

وب سایت : cong-hehp.mums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 تیر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 مرداد 1397
آدرس دبیرخانه : مشهد ـ خیابان دانشگاه ـ بین دانشگاه 16 و 18 ـ دانشکده بهداشت- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
محل برگزاری : مشهد - مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی
شماره تلفن تماس : 05138541514
شماره فکس : 05138515116
ایمیل : hlj@mums.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 1 مرداد 1397
محور ها : ۱- سلامت اجتماع محور و حاشیه نشینی
تعیین کننده های اجتماعی سلامت
سبک زندگی سالم
اعتیاد و بیکاری
۲- سواد سلامت
۳- آموزش پاسخگو
ابزار های اندازه گیری خلاق در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
نوآوری در الگوها و نظریه های تغییر رفتار
آینده پژوهشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
۴- سلامت معنوی و ارتقای سلامت

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ، ورزش و سلامت ،


نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت