در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

فارس / شیراز

همایش بین المللی علوم اعصاب ، نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغز بین المللی 8923 نمایش

زمان برگزاری : 2 آبان 1397 زمان اتمام : 4 آبان 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
همایش بین المللی علوم اعصاب ، نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغز ، آبان 1397 در شیراز برگزار خواهد شد.

وب سایت : inf2018.sums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 10 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : ایران، شیراز
محل برگزاری : ایران، شیراز
شماره تلفن تماس : 07136234508
شماره فکس :
ایمیل : inf2018@sums.ac.ir
محور ها : Neuroinformatics
Neuroprosthetics and brain implant
Neuromodulation
Neurocomputing
Machine assissted therapy
Neural network
Neuroethics
Neuro-education and nursing

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


همایش بین المللی علوم اعصاب ، نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغز