در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

زنجان / زنجان

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران ملی 13185 نمایش

زمان برگزاری : 2 آبان 1397 زمان اتمام : 3 آبان 1397
برگزار کننده : گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان. انجمن رسوب شناسی ایران.
چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران به میزبانی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان در تاریخ 2 و 3 آبان 1397 برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.isc.gov.ir/ssi97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 20 مهر 1397
آدرس دبیرخانه : زنجان - دانشگاه زنجان - گروه زمین شناسی - طبقه 3 - دبیرخانه همایش
محل برگزاری : زنجان - دانشگاه زنجان
شماره تلفن تماس : 02433054076
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : مدل سازی سیستم های هیدروکربوری
شیل های نفتی ، گازی و زغال سنگ ها
رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی
مطالعات ژئوشیمی رسوبی
تکتونیک و رسوب گذاری
ایکنولوژی و محیط دیرینه
نهشته های کواترنری و آبخوان ها
رسوبات و فرآیندهای زیست محیطی
ژئوتوریسم در ارتباط با پدیده های رسوبی
کانسارهای رسوبیچهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران