در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی وسبک زندگی بین المللی 4367 نمایش

زمان برگزاری : 21 تیر 1397 زمان اتمام : 21 تیر 1397
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی تاکستان ودانشگاه پیام نور استان قزوین
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی وسبک زندگی ، تیر 1397 در قزوین برگزار خواهد گردید.

وب سایت : confpes.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 تیر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 3 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : آدرس دبیرخانه :تاکستان-قزوین-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-میدان شهید لشکری-جنب دانشگاه پیام نور-موسسه آموزش عالی تاکستان
محل برگزاری : قزوین
شماره تلفن تماس : 02835228941
شماره فکس : 02835247382
ایمیل : info@confpes.com
زمان اعلام نتایج داوری : 1 تیر 1397
محور ها : روانشناسی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
خانواده درمانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
روانشناسی سلامت
روانشناسی اسلامی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی ورزش
روانشناسی محیطی
روانشناسی اسلامی و فرهنگی
مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی
مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
و سایر زمینه های مرتبط
علوم تربیتی
تعلیم تربیت دینی
آموزش و پرورش
مدیریت آموزشی
برنامه ریزی درسی
فلسفه و اخلاق اسلامی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی
و سایر زمینه های مرتبط
مطالعات و آسیب های اجتماعی
ازدواج و خانواده
علوم اجتماعی
علوم رفتاری
مشکلات زناشویی
حوزه اعتیاد و خانواده
مطالعات زنان و خانواده
بیکاری و فقر در جامعه
نظم و امنیت در جامعه
ارتباطات و تبلبغ اجتماعی
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های
نقش و کارکردهای روانشناسی در آسیب های اجتماعی
توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
آسیب شناسی اعتیاد، آسیب های نوپدید(ماهواره و شبکه های مجازی...) طلاق، جرم، سرقت و سایر آسیب های اجتماعی
و سایر زمینه های مرتبط

سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي
زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها
سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
سبك زندگي اسلامي و سالمندان
سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
سبک زندگی ایرانی ، معنوی ، مصرفی ، جمعتی ، اقتصادی ، سلامت محور و...
پژوهشگری اجتماعی
جامعه شناسی
جامعه شناسی دینی
جزا و جرم شناسی
علوم ارتباطات اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
مردم شناسی
جمعیت شناسی
مددکاری اجتماعی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
مطالعات راهبردی فرهنگ
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی
و سایر زمینه های مرتبطپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی وسبک زندگی