در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش سالانه انجمن مشاوره ایران با عنوان مدرسه، هویت یابی، اشتغال، امنیت روانی- اجتماعی ملی 3738 نمایش

زمان برگزاری : 25 اردیبهشت 1397 زمان اتمام : 25 اردیبهشت 1397
برگزار کننده : انجمن مشاوره ایران.
انجمن مشاوره ایران، یک انجمن علمی، تخصصی، پژوهشی و غیر انتفاعی است که در سال 1375 توسط 11 نفر از اساتید مشاوره کشور تشکیل و در تاریخ 22/8/1375 به تصویب کمیسیون انجمن های علمی کشور رسید و به شماره 9551 در اداره ثبت کشور به ثبت رسید.

وب سایت : irancounseling.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 اردیبهشت 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : irancounseling.ir@gmail.com
محور ها : نقش خانواده در شکل گیری هویت
نقش مدرسه در شکل گیری هویت
نقش اشتغال در شکل گیری هویت ملی نقش اشتغال در امنیت روانی _ اجتماعی
نقش مدرسه و خانواده در امنیت روانی _ اجتماعی نقش متقابل هویت و امنیت روانی _ اجتماعی
نقش خانواده در شکل گیری هویت نقش مدرسه در شکل گیری هویت
نقش اشتغال در شکل گیری هویت ملی نقش اشتغال در امنیت روانی _ اجتماعی
نقش مدرسه و خانواده در امنیت روانی _ اجتماعی نقش متقابل هویت و امنیت روانی _ اجتماعی.
نقش مدرسه در اشتغال زایی چالشهای مدرسه اشتغال خانواده در برنامه ششم

طبقه بندی ها : علوم اجتماعی و روانشناسی ،


همایش سالانه انجمن مشاوره ایران با عنوان مدرسه، هویت یابی، اشتغال، امنیت روانی- اجتماعی