در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

اولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها ملی 16038 نمایش

زمان برگزاری : 24 آبان 1397 زمان اتمام : 24 آبان 1397
برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
اولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها ، آبان 1397 در قزوین برگزار خواهد شد.

وب سایت : qcsr.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 آبان 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 17 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، بلوار پژوهشگران، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دبیرخانه کنفرانس، اتاق 205
محل برگزاری : قزوین - دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین
شماره تلفن تماس : 09127892595 - 02833866426
شماره فکس : 33866426 -028
ایمیل : qcsr@qiau.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 17 آبان 1397
محور ها : مسئولیت اجتماعی در سازمانهای ایرانی
ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به مسئولیت اجتماعی
نقش اخلاق و ارزشهای اعتقادی در بهبود نقش مسئولیت اجتماعی
نقش فناوری اطلاعات در توسعه مسئولیت اجتماعی
ممیزی مسئولیت اجتماعی شرکتها و سازمانها
تعامل سازمانها با دانشگاه در حوزه مسئولیت اجتماعی
چالشهای مسئولیت اجتماعیاولین همایش ملی مسئولیت اجتماعی، ضرورت امروز سازمان ها