در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

قزوین / قزوین

ششمین کنفرانس مهندسی وفیزیک پلاسما ملی 3375 نمایش

زمان برگزاری : 27 تیر 1397 زمان اتمام : 28 تیر 1397
برگزار کننده : دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین. انجمن علوم و مهندسی پلاسمای ایران.
ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما با هدف بررسی و ارائه آخرین نتایج در فیزیک و مهندسی پلاسما در مراکز صنعتی و تحقیقاتی ایران در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در تاریخ 27 و 28 تیر ماه 1397 برگزار می‌گردد.

وب سایت : www.plasmasociety.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 خرداد 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 31 خرداد 1397
آدرس دبیرخانه : قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکده علوم پایه، دبیرخانه کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
محل برگزاری : قزوین
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : pep2018@plasmasociety.ir
محور ها : پلاسما فضایی
فناوری پلاسما در نساجی
فناوری پلاسما در پزشکی
گداخت، اینرسی و مغناطیس
فناوری پلاسما در صنایع غذایی
روش‌های اندازه‌گیری در پلاسما
فناوری پلاسما در نفت و پتروشیمی
فیزیک چشمه‌های امواج الکترومغناطیس
روش‌های عددی و شبیه‌سازی در پلاسما
امواج در پلاسما و ناپایداری‌ها و چشمه‌های یونی
فناوری پلاسما در اصلاح سطح و مهندسی سطح
فناوری پلاسما در محیط زیست و آلاینده‌های گازی
فناوری پلاسما در صنایع هوایی، مخابرات و تولید انرژی
برهم‌کنش لیزر و پلاسما، باریکه ذرات، لیزر الکترون آزاد، لیزر اشعه x و شتاب ذراتششمین کنفرانس مهندسی وفیزیک پلاسما