در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین کنفرانس بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی بین المللی 9320 نمایش

زمان برگزاری : 30 آبان 1397 زمان اتمام : 1 آذر 1397
برگزار کننده : انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران
نخستین کنفرانس بین‌المللی نظریه‌پردازی علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی و دومین کنفرانس ملی انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران در دو محور علوم انسانی و علوم طبیعی مشتمل بر علم فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، کیهان‌شناسی (نجوم) و علوم پزشکی برگزار می‌شود.

وب سایت : www.iquransa.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 خرداد 1397
آدرس دبیرخانه : تهران- اتوبان شهید بابایی - خیابان شهید شعبانلو - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محل برگزاری : تهران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شماره تلفن تماس : 02122933879
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : الف - علوم انسانی:
۱-دیدگاه های نظریه پردازی قرآن
۲-مولفه های نظریه پردازی قرآنی
۳-روش های نظریه پردازی علمی قرآن
۴-آسیب های نظریه پردازی علمی قرآن
ب - علوم طبیعی:
۱-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه فیزیک
۲-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زیست شناسی
۳-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زمین شناسی
۴-نظریه پردازی های قرآن در حوزه کیهان شناسی(نجوم)
۵-نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم پزشکی

طبقه بندی ها : دین و مذهب ، فلسفه ،


اولین کنفرانس بین‌المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی