در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كردستان / سنندج

نخستین همایش منطقه ای طب سنتی غرب کشور ملی 12992 نمایش

زمان برگزاری : 5 آبان 1397 زمان اتمام : 7 آبان 1397
برگزار کننده : شرکت شفای کردستان با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط
نخستین همایش منطقه ای طب سنتی غرب کشور ، آبان 1397 در سنندج برگزار خواهد شد.

وب سایت : shafa320.org
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 تیر 1397
آدرس دبیرخانه : سنندج - میدان انقلاب - خیابان طالقانی - روبروی دخانیات - کوچه داروغه - روبروی مسجد شرکت شفای کردستان واحد تحقیق آموزش و درمان
محل برگزاری : سنندج - شرکت شفای کردستان
شماره تلفن تماس : 08733175712
شماره فکس :
ایمیل : n.hamayesh320@gmail.com
محور ها : 1-تاریخ و فرهنگ )آداب و رسوم)
 مستندسازی درمانگران سنّتی منطقه )از قدیم تا کنون(:خاندانها، اشخاص
 ریشه یابی ضرب المثلهای مرتیط با سلامت و درمان
 آداب و رسوم و پوشش مرتبط با بهداشت و توان بخشی و درمان
 سرچشمه ها ،گِلها و سنگهای درمانی از افسانه ها تا باورها و کاربردها
 معرفی آثار خطی و نسخه های مکتوب قدیمی
 آثار طبّ بومی منطقه در ادبیّات و منابع عربی و پارسی و ... )نام های کُردی تغییر یافته در فرهنگهای مجاور(
 ریشه یابی نامگذاری های محلّی)کوه و دشت و مکانها(، مرتبط با حوزه ی سلامت و درمان و گیاهان
2- طب سنتی و درمان بیماریها
 روشهای درمانی متداول و متفاوت و ساده
 نامها و اصطلاحات محلّی بیماریها و نسخ درمانی در هر بیماری
 کاربردهای اختصاصی گیاهان در درمان عارضه ها در منطقه
 ابزارها و وسایل درمانی و دارویی در طبّ بومی منطقه
3 -بهداشت و تغذیه
 غذا درمانی در فرهنگ غنی منطقّه
 تأثیر پذیری فرهنگ سلامت از آموزهای دینی)طب وقایه(
 شیوههای نگهداری طبیعی مواد غذایی خام و پخته
4 -گیاهان دارویی
 نامهای محلّی گیاهان و تطبیق با اسامی علمی و منابع طبّ سنّتی
»  زاگرس « گیاهان اختصاصی منتطقهی رویشی
 راهای جلوگیری از انقراض یا کاهش رویش گیاهان خاصّ منطقه
5 -داروسازی و فرآوری
 داروسازی گیاهی و سنّتی در طب بومی منطقه و اتنو فارماکولوژی
 تجارب طبّ بومی در دامپزشکی، و نقش گیاهان و موادّ طبیعی در جلوگیری و درمان بیماریهای دام و طیور
 رنگرزی گیاهی و سنّتی منطقه و رنگ موهای طبیعی
6 -طبّ بومی منطقه و تعامل با سایر طبها:
 مقایسه ی درمان بیماریهای مزمن و رایج مانند: دیابت، چربیها و فشار خون در طبّ بومی و پزشکی کلاسیک
 درمان انواع بیماریها و عارضه های پوستی با درمانهای سنّتی در مقایسه با داروهای شیمیایی
 مزایای درمانهای دامپزشکی سنّتی به نسبت پزشکی کلاسیک) دام و طیور(
 هر موردِ مرتبط دیگر با محورهای همایش
7 -دستاوردهای نوین در حوزه های سلامت:) برگزیده از طبّ بومی منطقه(
 روشهای درمانی
 شیوههای فرآوری
 دستگاهها و ابزارهای ابتکاری دارویی و درمانی
 موادّ مؤثّر گیاهان دارویی منطقه و...
8 ( طرح ایده های سلامت محور) مرتبط با حوزه های متنوّع همایش(:
 جاذبه های گردشگری سلامت
 درمانهای ساده تر و مؤثّرتر
 رفع موانع و نواقص درمان و...

طبقه بندی ها : کشاورزی ، علوم پزشکی ، ورزش و سلامت ،


نخستین همایش منطقه ای طب سنتی غرب کشور