در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

بیست وششمین سمینار شیمی آلی ایران ملی 8803 نمایش

زمان برگزاری : 21 اسفند 1397 زمان اتمام : 23 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه زابل. انجمن شیمی ایران.

مفتخریم که در دانشگاه زابل پذیرای شما اندیشمندان و فرهیختگان گرانقدر در بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران هستیم. امید است که این همایش زمینه ساز اشتراک جدیدترین یافته های علمی پژوهشگران در حوزه شیمی آلی گردد و باب همکاری بین عزیزان گشوده شود.

وب سایت : isoc26.uoz.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1397
آدرس دبیرخانه : زابل - دانشگاه زابل- دانشکده علوم - گروه شیمی - دبیرخانه سمینار
محل برگزاری : زابل - دانشگاه زابل
شماره تلفن تماس : 05431232186
شماره فکس :
ایمیل : isoc26@uoz.ac.ir
محور ها : سنتز ترکیبات آلی
شیمی دارویی
روشهای سنتزی نوین در تهیه ترکیبات آلی
کاتالیزورها در شیمی آلی
شیمی هتروسیکل
شیمی پلیمر
بیوشیمی
شیمی ترکیبات طبیعی و فیتوشیمی
شیمی آلی محاسباتی
فتوشیمی
نانوشیمی
شیمی سبز و توسعه پایدار
شیمی رنگ و شناساگرها
شیمی آلی فلزی

طبقه بندی ها : علوم پایه ،


بیست وششمین سمینار شیمی آلی ایران