در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک بین المللی 14634 نمایش

زمان برگزاری : 3 بهمن 1397 زمان اتمام : 4 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، بهمن 1397 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : icsm.ut.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : تهران – کارگر شمالی – جنب پل نصر (گیشا) – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
محل برگزاری : تهران - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس : 88220537 – 88229733 – 88229901
شماره فکس : 89773002
ایمیل : info@icsm.ut.ac.ir
محور ها : رهبری، تصمیم گیری، هوشمندی و تفکر استراتژیک
آینده نگاری و توسعه چشم انداز در سطح ملی ، صنعت و بنگاه
سیاستگذاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بخشی
استراتژی های رقابت، همکاری و هم رقابتی
مدیریت استراتژیک در شرکت های چند کسب و کاره و هلدینگ
استراتژی سرمایه انسانی دارایی های نامشهود و سازمان یادگیرنده
توانمندیهای پویا، استراتژی تکنولوژی و نوآوری و مدل کسب و کار
حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی
توسعه دانش و تجارب مدیریت استراتژیک با بهره گیری از علوم شناختی

طبقه بندی ها : مدیریت و مالی ،


پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک