در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهاردهمین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده تحت عنوان TOPHPC2019 بین المللی 22341 نمایش

زمان برگزاری : 3 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 5 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه خوارزمی.
چهاردهمین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده، اردیبهشت 1398 به میزبانی دانشگاه خوارزمی در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : tophpc.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 02188942843
شماره فکس : 43853312 021
ایمیل : info@tophpc.com
محور ها : : FOCUS TOPICS
Exascale Computing
Big Data and HPC Convergence
Quantum Computing
Grids and Clouds for HPC
Algorithms for Extreme Scale in Practice
Performance Modeling and Prediction
Smart Cities, Infrastructure Optimization, Urban Data Analytics
Internet of Things
State of The Art in Life Science and Computational Systems Biologyچهاردهمین کنگره بین المللی سیستم های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده تحت عنوان TOPHPC2019