در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

پنجمین همایش کاربرد الگوی داده – ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی ملی 14747 نمایش

زمان برگزاری : 7 اسفند 1397 زمان اتمام : 8 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه الزهرا (س)
پس از برگزاری چهار نوبت موفق همایش کاربرد تکنیک داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی با همکاری دانشگاه علامه و سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی و آماری، که محققین دانشگاه الزهرا همواره یکی از اعضای فعال بوده اند، در پایان همایش چهارم مقرر گردید که همایش پنجم کاربرد تکنیک داده ستانده در دانشگاه الزهرا برگزار گردد. هدف اصلی از همایش های کاربرد تکنیک داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی همواره ایجاد فضایی مناسب برای طیف وسیعی از محققان در موسسات آموزشی، پژوهشی و دستگاه های اجرایی بوده است تا با آخرین دستاورد های این تکنیک آشنا شده و از آن برای سیاست گذاری و اجرای برنامه های پژوهشی خود بهره ببرند.

وب سایت : 5nio.alzahra.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 شهریور 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه الزهرا (س)
شماره تلفن تماس : 88619688 - 021
شماره فکس :
ایمیل : 5nio@alzahra.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 15 دی 1397
محور ها : الف) موضوعات نظری
- روش های نظری محاسبه ضرایب و جداول داده-ستانده منطقه ای و بین منطقه ای
- روش های تهیه و به هنگام سازی جداول داده-ستانده ملی
- جنبه های نظری تلفیق الگوهای داده- ستانده و سایر الگوهای کمی اقتصادی
- پتانسیل و مسائل الگو های تعادل عمومی در تحلیل های اقتصادی
- نقش الگوی داده-ستانده در ساماندهی نظام آمار و اطلاعات ملی و منطقه ای
- امکان سنجی نظام آمار و اطلاعات ایران با الگوهای جدید
ب) موضوعات کاربردی
- داده-ستانده منطقه ای و کاربردهای آن در برنامه ریزی منطقه ای
- انرژی، محیط زیست و پسماند
- تأثیر اجرای سیاست های مالیاتی
- بهره وری عوامل تولید
- تحلیل تحولات محتوای عوامل در نظریه های تجارت بین الملل
- تولید، اشتغال و تحلیل های ساختاری
- گردشگری داخلی و خارجی
- SAM، FSAM، CGE و کاربرد آن در مسائل سیاستگذاری
- تلفیق الگوهای عامل بنیان (Agent Based Modelling) و الگوهای تعادل عمومی
- سایر کاربردهای الگوهای تعادل عمومی

طبقه بندی ها : اقتصاد ،


پنجمین همایش کاربرد الگوی داده – ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی