در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت بین المللی 13788 نمایش

زمان برگزاری : 12 دی 1397 زمان اتمام : 13 دی 1397
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت، دی 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : ssh2.sums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : شيراز، ميدان امام حسين (فلکه ستاد)، دانشكده پزشكي، ساختمان شماره2، طبقه8، مركز تحقيقات سياستگذاري سلامت
محل برگزاری : تهران - فرهنگستان علوم پزشکی
شماره تلفن تماس : 32309615 - 071
شماره فکس :
ایمیل : ssh1sums@gmail.com
محور ها : شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت
نقش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت
غنی سازی علوم پزشکی با علوم اجتماعیدومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت