در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

گلستان / گرگان

کنگره بین المللی تازه های سرطانهای شایع دستگاه گوارش بین المللی 11444 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 13 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کنگره بین المللی تازه های سرطانهای شایع دستگاه گوارش ، اردیبهشت 1398 در گرگان برگزار خواهد گردید.

وب سایت : gic.goums.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : گرگان
شماره تلفن تماس : 32451662-017
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان مری در کمربند آسیایی سرطان
اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان معده در کمربند آسیایی سرطان
روشهای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان مری
روشهای تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان معده
اجرای برنامه غربالگری سرطان روده در سطح جامعه
روش ها و فن آوریهای نوین در تشخیص سرطانهای دستگاه گوارش
روش های نوین در درمان آندوسکوپیک سرطانهای دستگاه گوارش
روش های نوین در درمان های غیر جراحی سرطانهای دستگاه گوارش
روش های نوین در درمان های جراحی سرطانهای دستگاه گوارش
مداخلات تغذیه ای در سرطانهای دستگاه گوارش
مراقبت های تسکینی و حمایتی در سرطانهای دستگاه گوارش


طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


کنگره بین المللی تازه های سرطانهای شایع دستگاه گوارش