در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

البرز / کرج

چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران ملی 4839 نمایش

زمان برگزاری : 22 آبان 1397 زمان اتمام : 23 آبان 1397
برگزار کننده : پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
با یاری پروردگار رحمان وبا دلگرمی حاصل از استقبال جمع ارزشمندی از فرهیختگان و صاحب نظران از برنامه های سومین کنگره؛ چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران با موضوع ویژه "آینده آب کشاورزی در ایران" روز های 22و23 آبان ماه 1397 در کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.swem.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
محل برگزاری : کرج - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : info.swem@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 7 آبان 1397
محور ها : 1- چشم اندازهای منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران.
2- چشم اندازهای توسعه کشاورزی در ایران.
3- منابع و مسائل بهره برداری از زه آب‌ها و آب های بازیافتی در ایران.
4- مسائل انتقال مدیریت بهره برداری و نگهداری سامانه‌ها و شبکه های آبیاری و زه کشی در ایران.
5- مسائل حکمرانی، دیپلماسی و حقوق آب در ایران.

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران