در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / کرمان

اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران ملی 2678 نمایش

زمان برگزاری : 21 آذر 1397 زمان اتمام : 23 آذر 1397
برگزار کننده : انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران. دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان.
اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران ، آذر 1397 در کرمان برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.igrss.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 شهریور 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 15 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : کرمان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته - پژوهشکده علوم محیطی
محل برگزاری : کرمان - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
شماره تلفن تماس : 33776611-034
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : سنجش از دور و GIS در زمین‌شناسی و اکتشاف معدن
سنجش از دور و GIS در مخاطرات طبیعی (مانند سیل، خشکسالی، زلزله، آتشفشان)
سنجش از دور و GIS درمحیط زیست و منابع طبیعی
سنجش از دور و GIS در منابع آب و علوم خاک
سنجش از دور و GIS در بررسی ریزگردها
سنجش از دور و GIS درزمین‌شناسی شهری
سنجش از دور و GIS در زمین گردشگری و حفظ میراث زمین شناختی
روش‌های نوین پردازش تصویر در علوم زمین
کاربرد پهبادها در علوم زمین اولین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران