در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش ملی نقد مبانی سلفی گری ملی 16798 نمایش

زمان برگزاری : 13 اسفند 1397 زمان اتمام : 13 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبایی
همایش ملی نقد مبانی سلفی گری ، اسفند 1397 در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : cbs.atu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 16 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 12 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علامه طباطبایی
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : cbs@atu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 26 آذر 1397
محور ها : چیستی و ماهیت شناسی سلفی گری
مبانی و ابعاد فلسفی – عرفانی
مبانی و ابعاد کلامی
مبانی و ابعاد فقهی
مطالعات تطبیقی و میان رشته ای
ابعاد تاریخی و جامععه شناختی همایش ملی نقد مبانی سلفی گری