در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش ملی اقتصاد دفاع ملی 12989 نمایش

زمان برگزاری : 29 بهمن 1397 زمان اتمام : 29 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
دومین همایش ملی اقتصاد دفاع بهمن 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : cnf.sndu.ac.ir/edefa
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1397
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بین خیابان شهید بهشتی و شهید مطهری، نبش کوچه شهدا، پلاک 182
محل برگزاری : تهران - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
شماره تلفن تماس : 88728947-021
شماره فکس :
ایمیل : edefa@mtrd.ir
محور ها : مفاهیم، مبانی، نظریه ها وتکنیک های اقتصاد دفاع
1- مبانی و نظریه های اقتصاد دفاع
2-جایگاه دفاع در مکاتب اقتصادی
3-تحلیل اقتصادی راهبردهای دفاعی
4-نظامهای آماری و تحلیل های دفاع
5-رابطه الگوهای اقتصادی و الگوهای دفاعی
6-مدلها و تکنیک های جنگ و دفاع اقتصادی
7- نظریه بازی ها و شبیه­سازی بازی جنگ اقتصادی
8- مدل های تحلیل اقتصاد دفاع و کاربرد روشهای کمی (DSGE، SAM، FPو ...) در آن
اقتصاد و تامین مالی بخش دفاع
1- روش ها و ابزارهای تامین مالی بخش دفاع
2- مدیریت منابع عمومی و تامین مالی بخش دفاع
3- مبانی، مفاهیم و نظریه های تامین مالی بخش دفاع
4- مدلهای تامین مالی بخش دفاع در زمان جنگ و صلح
5- الگوهای ثبات مالی صندوق های تامین اجتماعی نیروهای مسلح
6-ظرفیتها و کاربرد ابزارهای تامین مالی اسلامی برای تامین مالی بخش دفاع
7- الگوی تعامل بهینه بخش دفاع با بازارهای پول، سرمایه و بیمه های بازرگانی
8-مطالعه تطبیقی و بررسی تجربیات تامین مالی بخش دفاع در کشورهای مختلف
دفاع اقتصادی و جنگ مالی، پولی و ارزی
1- جنگ افزارهای مالی، پولی و ارزی و دفاع اقتصادی
2- محدودیت های آمریکا در میزان و بازه زمانی اعمال تحریم ها
3- تهدیدها و فرصتهای نظام مالی، پولی و ارزی در جنگ اقتصادی
4- آینده پژوهی جنگ های اقتصادی و تحریم های مالی، پولی و ارزی
5- واکاوی تحریم های جدید آمریکا (کاتسا) و راهکارهای مقابله با آن
6- سیاستهای مالی، پولی و ارزی موثر در دفاع اقتصادی و تاب آوری مالی
7- نقش مدیریت افکار عمومی و رسانه ها در بحران های مالی و دفاع اقتصادی
8- نقش شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (Fintechو ُStartup) در دفاع اقتصادی
9- تحلیل و ارزیابی پیامدهای اقتصادی –امنیتی سیاستهای مالی، پولی و ارزی پس از خروج آمریکا از برجام
10- ارزیابی سیاستها و اقدامات سیاسی، اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در قبال خروج آمریکا از برجام و تحریم های آمریکا علیه ایران
حکمرانی اقتصاد جهان و دفاع اقتصادی
1- حکمرانی اقتصاد جهانی و دیپلماسی دفاع اقتصادی
2- مبانی، نهادها، ساختارها و ابزارهای نظام حکمرانی اقتصاد جهان
3- ظرفیتها، تجارب و کارکردهای پیمان های پولی دو یا چند جانبه
4- ظرفیت صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه های فراگیر و مشترک منطقه ای
5- چالش ها و نحوه تعامل بهینه با نهادها و کنوانسیون های بین المللی نظیر FATF، پالرمو و ...
6- ظرفیتها و کارکردهای ایجاد و عضویت در نهادهای پولی و مالی مشترک منطقه ای و بین المللی
7- کارکردهای دفاعی- امنیتی نهادها و کنوانسیون های بین المللی و بین الدول مالی، پولی و ارزی
پول های مجازی و دفاع اقتصادی
1- پول های مجازی و هژمونی دلار
2- چالش های دفاعی- اقتصادی توسعه کاربرد پول های مجازی
3- مبانی، کارکردها و تجربه های کاربرد پول های مجازی در نظام مالی
4- آینده پژوهی پول های مجازی و فرصتها و پیامدهای اقتصادی- امنیتی آن
5- اثر پول های مجازی بر توان نظارتی نهادهای حاکمیتی و سیاستگذاری مناسب در قبال آن

طبقه بندی ها : اقتصاد ، حقوق و سیاست ،


دومین همایش ملی اقتصاد دفاع