در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران ملی 2137 نمایش

زمان برگزاری : 10 آذر 1397 زمان اتمام : 10 آذر 1397
برگزار کننده : انجمن ایرانی تاریخ کانون مطالعات بینارشته ای فرهنگی دانشگاه تهران- معاونت فرهنگی دانشگاه تهران- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- موسسه فرهنگی نگارستان اندیشه- بنیاد مطاعات قفقاز
این همایش با هدف بازشناسی موقعیت قراخانیان در ربط با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی (تعاملات فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی ـ اسلامی با جامعه و حکومت قراخانیان) برگزار می شود. در سطوحی فراتر این همایش در پی بررسی و بازشناسی پیوندهای تاریخی ایران با آسیای مرکزی در زمینه های فرهنگی، ادبی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی چهار سده ای منتهی به حمله مغولان است. بیشینه قلمرو قراخانیان در حال حاضر شامل بخش هایی از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و مغولستان است.

وب سایت : ishistory.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : تهران - معاونت فرهنگی دانشگاه تهران
محل برگزاری : تهران - باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران
شماره تلفن تماس :
شماره فکس :
ایمیل : info@ishistory.ir
محور ها : محور اول: سیاست و ملک داری
• نظام و ساختار سیاسی
• آموزه ها و ادبیات سیاسی
• تاریخ سیاسی و نظامی قراخانیان در ربط با حکومت های ایرانی
محور دوم: جامعه و مردم
• زیر ساخت های مقوم پیوندهای سیاسی و دیپلماتیک مردمان آسیای مرکزی با ایران فرهنگی
• ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، سنت ها
• گروه های اجتماعی
• مهاجرت ها
• سبک های زندگی شهری و روستایی
• کوچرویی
• پیوندهای اجتماعی ایران و قلمرو قراخانیان
• قراخانیان و فرایند ترکی سازی در آسیای مرکزی
محور سوم: اقتصاد
• ساختار اقتصادی
• شیوه های تولید
• جاده ابریشم
• پیوندهای اقتصادی با ایران و دیگر جوامع مسلمان،
• زیرساخت های پیوندها و همگرایی اقتصادی
محور چهارم: فرهنگ و دین
• ساختار فرهنگی
• زبان و ادب فارسی
• آیین ها، ادیان و مذاهب
• تبادلات فرهنگی
• تبلیغ دین اسلام
• استمرار و تغییرات فرهنگ ایرانی و اسلامی
• معماری و هنرها
• تحولات زبانی
• دانش ها
• تاریخ نویسی فارسی
• پیوندهای دینی و آیینی ایران و قلمرو قراخانیان
• مواریث مشترک ایرانی- ترکی در قلمرو قراخانی

کلمات کلیدی : همایش ، انجمن ایرانی تاریخ ،


همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران