در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نهمین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و منابع طبیعی پایدار ملی 10079 نمایش

زمان برگزاری : 19 دی 1397 زمان اتمام : 19 دی 1397
برگزار کننده : انجمن حمایت از طبیعت ایران
کشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي حساس خود، اكنون در مقطعي از تاريخ و در مرحله اي از توسعه قرار گرفته است كه تحت هر شرايطي بايد مقوله ‌ توسعة‌ پايدار را به طور جدي مورد توجه قرار دهد. تحقق اين امر هم زماني ممكن است كه بتوانيم با فرهنگ سازی صحیح مقوله مهم و حیاتی توسعه پایدار را در جامعه گسترش دهیم و مسلماً بدون آموزش و ترویج توسعه پایدار در کشور نمي توان به نتیجه ای مطلوب دست يافت.

وب سایت : enconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 آذر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری :
شماره تلفن تماس : 77493827 -021
شماره فکس : 89786826-021
ایمیل : info@enconf.ir
محور ها : الف: محیط زیست
محیط زیست انسانی:
1. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست
2. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست
3. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین
4. آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی
5. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست
6. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری
7. مدیریت پسماند و بازیافت
8. مهندسی آب و فاضلاب
9. روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی
محیط زیست طبیعی:
1. تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده
2.زمین شناسی زیست محیطی
3. جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)
4.مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی
5. مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)
6.مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
7. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )
8.مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی
9.روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی
ب: انرژی
1. انرژي هاي تجديد ناپذير: (نفت، گاز، زغال سنگ و ...
2. انرژي هاي تجديد پذیر: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...
3.مدیریت بهینه انرژی:
4. مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف
5.آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی
6.فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژی ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی
7. سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی
پ: منابع طبیعی پایدار
جنگل و مرتع
1.علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع
2.روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع
3. سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی
4. جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
1.آبخیزداری و استحصال آب باران
2. مدیریت منابع آب و خاک
3. آبیاری و زهکشی
4. آبخیزداری ، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار
بیابان و بیابان زدایی
1. ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی
2. فرسایش بادی و ریز گردها
3. عملیات مالچ پاشی و کاشت درختان مقاوم
4. بیابانزدایی و توسعه پایدار
تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
1. تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
2.علوم تکنولوژی نهال و بذر
3. گیاهشناسی و گیاهان دارویی
4. تولیدات گیاهی، باغبانی و توسعه پایدار
1-تغییر اقلیم و چالش های محیطی
2-تغییر اقلیمو منابع طبیعی (جنگلی ؛مرتع؛ آبخیزداری ؛شیلات)
3-تغییر اقلیم و مدیریت آب
4-اثر تغییر پذیری اقلیمی بر مقادیر حدی جوی
5-پایش؛پیش اگاهی و هشدار مخاطرات جوی و اقلیمی
6-توسعه پایدار و انرژی های تجدید پذیر
هوا شناسی و اقلیم شناسی
1-تغییر اقلیم و چالش های محیطی
2-تغییر اقلیم و منابع طبیعی (جنگلی ؛مرتع؛ آبخیزداری ؛شیلات)
3-تغییر اقلیم و مدیریت آب
4-اثر تغییر پذیری اقلیمی بر مقادیر حدی جوی
5-پایش؛پیش اگاهی و هشدار مخاطرات جوی و اقلیمی
6-توسعه پایدار و انرژی های تجدید پذیرنهمین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و منابع طبیعی پایدار