در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ملی 6847 نمایش

زمان برگزاری : 14 آذر 1397 زمان اتمام : 14 آذر 1397
برگزار کننده : انجمن حمایت از طبیعت ایران
زیست شناسی علم شناخت حیات است، زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود. زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود. روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسیعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند. توسعه پايدار، زیست شناسی پايدار و مفاهیمی از این دست ، حفاظت از محيط‌زيست را با تغيير رويکرد نسبت به طبيعت مورد نظر قرار می‌دهند، ولی آنچه امروزه در محيط ساخته شده به دست انسان معتقد به مفهوم پایداری متجلی می‌شود، نوعی برخورد گسسته از طبيعت است که تنها به حفظ آن جهت بهره‌برداری نسل‌های آينده توجه می‌کند.

وب سایت : bsconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 آبان 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری :
شماره تلفن تماس : 77493827-021
شماره فکس : 89786826-021
ایمیل : info@bsconf.ir
محور ها : زیست شناسی
- علوم گیاهی
- علوم جانوری
- علوم سلولی و مولکولی
- علوم دریایی و اقیانوسی
- میکروبیولوژی
- بیوتکنولوژی
- بیوفیزیک
- بیوشیمی
- ژنتیک
- زیست شناسی وتوسعه پایدار
علوم طبیعی
- زمین شناسی و علوم خاک
- کشاورزی و منابع طبیعی
- جنگل و مرتع
- محیط زیست و پدافند زیستی
- علوم طبیعی و توسعه پایدار
و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران