در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ملی 3737 نمایش

زمان برگزاری : 25 مهر 1397 زمان اتمام : 25 مهر 1397
برگزار کننده : انجمن حمایت از طبیعت ایران
کشور ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي حساس خود، اكنون در مقطعي از تاريخ و در مرحله اي از توسعه قرار گرفته است كه تحت هر شرايطي بايد مقوله ‌ توسعة‌ پايدار را به طور جدي مورد توجه قرار دهد. تحقق اين امر هم زماني ممكن است كه بتوانيم با فرهنگ سازی صحیح مقوله مهم و حیاتی توسعه پایدار را در جامعه گسترش دهیم و مسلماً بدون آموزش و ترویج توسعه پایدار در کشور نمي توان به نتیجه ای مطلوب دست يافت.

وب سایت : naconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 18 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 19 مهر 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری :
شماره تلفن تماس : 77493827-021
شماره فکس : 89786826-021
ایمیل : info@naconf.ir
محور ها : مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
پدافند غيرعامل و امنیت زیستی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز
حشره شناسی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دام و دامپزشکی
جنگل و مرتع و بیابان
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
آبیاری و زهکشی
توسعه روستایی
و سایر موارد مرتبط و...نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار