در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان ؛ لوازم ، روش ها ، شاخص ها ملی 12499 نمایش

زمان برگزاری : 29 بهمن 1397 زمان اتمام : 30 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه علامه طباطبائی
دانش‌های نظری و علوم انسانی به عنوان پیشوا و محور سایر دانش‌ها محسوب می‌شوند و از این حیث ارتباط عمیق و واقعی با سرنوشت انسان و جامعه دارند و تحول علمی و منطقی آنها از حیث محتوا و اثربخشی در سایر علوم، امری ضروری است. آفت بزرگ اینگونه دانش‌ها اینست که تقلیدی و ترجمه‌ای می‌شوند و به همین دلیل از هرگونه نقد و بررسی مبنایی یا ساختاری مصون می‌مانند. این اتفاق برای انسان‌های آرمان‌گرا و معتقد به مبانی وحیانی بسیار خطرناک است.
برای مسلمانان معتقد به مبانی وحیانی بنا نهادن تمدنی مبتنی بر آموزه‌های وحیانی دین اسلام بدون ورود نقادانه به حوزه علوم انسانی امکان پذیر نیست. پس بر دانشمندان اسلامی در تمام دنیا و با تمام گرایش‌های فرقه‌ای و مذهبی لازم است برای تکوین تمدن نوین اسلامی، دانش‌های انسانی و معرفتی را بازشناسی و تولید کرده و عملا تحول در علوم انسانی را رونق ببخشند.

وب سایت : quran2.atu.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 مهر 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آبان 1397
آدرس دبیرخانه : تهران، بزرگراه چمران ، پل مدیریت ، خیابان علامه طباطبایی جنوبی ، دانشگاه علامه طباطبایی،اتاق516
محل برگزاری : تهران - دانشگاه علامه طباطبائی
شماره تلفن تماس : 09109121073-09381486946
شماره فکس :
ایمیل : quran2.atu@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 1 دی 1397
محور ها : محور نخست :
لوازم(نظری و عملی)
-مفهوم شناسی علوم انسانی قرآن بنیان
- نسبت انسان شناسی قرآنی و علوم انسانی قرآن بنیان
-پیش فرض های فلسفی ، علمی و فرهنگی علوم انسانی قرآن بنیان
- نسبت گرایش های مختلف فلسفی با علوم انسانی قرآن بنیان
- نسبت میان تحولات اجتماعی و دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان
- جریان شناسی مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان
- نقد مبانی فکری و معرفتی علوم انسانی قرآن بنیان
- پیش شرط های اجرایی علوم انسانی قرآن بنیان
- چشم انداز، برنامه ریزی و مدیریت در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان
- مدیریت و ساماندهی برای وصول به علوم انسانی قرآن بنیان
- تعیین و تبیین اولویت های پژوهشی علوم انسانی قرآن بنیان
- اصلاح فرآیند های آموزشی و پژوهشی
- نقش مراکز علمی در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعه موردی در یکی از علوم انسانی
محور دوم :
روش ها
- تحلیل و نقد روش های موجود در علوم انسانی
- پارادایم های حاکم در دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان
- نسبت هرمونتیک متن و علوم انسانی قرآن بنیان
- بررسی روش های متفکران اسلامی در فهم انسان شناسی قرآن
- تبیین روش های دانشمندان مسلمان برای دستیابی به علوم اسلامی
- بررسی روش های دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعه موردی در یکی از علوم انسانی
محور سوم :
شاخص ها
- شاخص های درون متنی/برون متنی علوم انسانی قرآن بنیان
- شاخص های دانشمندان مسلمان در سنجش علوم انسانی قرآن بنیان
- بررسی و نقد شاخص های برون دینی علوم انسانی
- بررسی شاخص های دستیابی به علوم انسانی قرآن بنیان با مطالعه موردی در یکی از علوم انسانیدومین همایش علوم انسانی قرآن بنیان ؛ لوازم ، روش ها ، شاخص ها