در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اصفهان / اصفهان

کنفرانس ملی پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت ملی 11421 نمایش

زمان برگزاری : 10 بهمن 1397 زمان اتمام : 10 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه شیخ بهایی اصفهان با حمایت انجمن های علمی مدیریت کشور
با استعانت از پروردگار متعال، دومین کنفرانس بزرگ مدیریت ، در استان اصفهان ، و در تاریخ 10 بهمن 1397 ، توسط دانشگاه شیخ بهایی اصفهان و کميته دايمي کنفرانس برگزار خواهد شد. از کليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مختلف علوم مدیریت دعوت مي شود تا مقالات خود را که حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي کنفرانس مي باشند را به دبيرخانه کنفرانس ارسال کنند.

وب سایت : maaconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 20 دی 1397
آدرس دبیرخانه : اصفهان - بهارستان - دانشگاه شیخ بهائی - دانشکده مدیریت .
محل برگزاری : اصفهان
شماره تلفن تماس : 03134316099
شماره فکس :
ایمیل : maaaconfisf@gmail.com
محور ها : 1- کيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)، تعالي سازماني، سيستم هاي کيفيت، بهره‌وري ، مديريت عملكرد، روش‌هاي حل مساله، شش سيگما
2- رهبري و رفتار سازماني
رهبري، رهبري تغيير و تحول، رهبري اخلاقي، ابعاد رفتاري رهبري شرکت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها، رهبري سازماني در شرايط بحراني، توانمندي‌هاي هيجاني رهبران، اثربخشي کار تيمي، فرهنگ سازماني اثربخش، عوامل سازماني موثر بر نوآوري، موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تيمي، مذاکره
3- توليد، فرآيند و عمليات
مديريت توليد و عمليات، مديريت زنجيره تأمين، پژوهش عملياتي، مديريت پروژه، مديريت فرآيندها و معماري سازماني، مديريت لجستيک، چابکي در سازمان
4-مديريت راهبردي
برنامه ريزي راهبردي، مديريت راهبردي ، تحليل رقابتي ادغام وخريد، پيمان هاي راهبردي ، شيوه مديريت شرکتهاي هولدينگ، استراتژي در سطح شرکت ها ، پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن
5- مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
مديريت دانش و اطلاعات، روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات، تجارت الکترونيکي و اقتصاد ديجيتالي، دولت و خدمات الکترونيکي، استراتژي الکترونيکي، مدل‌هاي کسب و کار الکترونيکي، ارزيابي آمادگي الکترونيکي و شکاف ديجيتالي، تجارت از طريق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونيک، مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها، هوشمندي کسب و کار، بانکداري الکترونيک، راه حل‌هاي الکترونيکي سازماني (سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع، مديريت ارتباط با مشتري الکترونيک، مديريت زنجيره تأمين الکترونيک، تدارکات الکترونيک، و ...)، نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات، همکاري و اتحادهاي الکترونيک
6- مديريت استراتژيک و رقابت
برنامه‌ريزي استراتژيك، مديريت استراتژيك، تحليل رقابتي ادغام و خريد، پيمان‌هاي استراتژيک، شيوه مديريت شرکت‌هاي هولدينگ، استراتژي در سطح corporation، پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن، سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار، طراحي ساختار سازماني، پياده‌سازي ساختار سازماني
7- مديريت منابع انساني
توسعه منابع انساني، آموزش، جانشين پروري، سيستم‌هاي جبران خدمات، سيستم ارزشيابي مشاغل، سيستم‌هاي مديريت عملکرد کارکنان، ايمني و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذيري، مديريت استراتژيک منابع انساني، منابع انساني الکترونيک، مديريت منابع انساني در شرکت‌هاي هولدينگ، مديريت کارکنان دانشور، برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران، نقش استراتژيک مديران منابع انساني، طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي، حسابرسي و مميزي HRM، مربي گري
8- مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
استراتژي تکنولوژي، مديريت نوآوري، مديريت تحقيق و توسعه، سياست‌گذاري تكنولوژي، انتقال تکنولوژي
9- مديريت بازار
استراتژي بازار، تحقيقات بازار، بازاريابي بين‌المللي، بازاريابي خدمات، مديريت ارتباط با مشتريان، تبليغات، قيمت‌گذاري، کانال¬هاي بازاريابي، مديريت برند
10- اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها، ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي، پيامدهاي مشکلات اخلاقي در سازمان‌ها، روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني، اخلاق حرفه‌اي، مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي، تدوين و ترويج کدهاي اخلاقي، مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي، مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني، مباني فلسفي نظريه هاي مديريت، نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
11- حاکميت سازماني و مسووليت اجتماعي
نقش‌هاي هيئت مديره، نظام پاسخگويي، نظام حاکميت در سازمانها و شرکت‌هاي هولدينگ، فرآيندهاي هيئت مديره، روابط بين شرکت مادر و شرکت‌هاي اقماري، اثربخشي هيئت مديره، تأثير عملکرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي، نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها، استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
12- کارآفرینی
کارآفريني سبز
کارآفريني پايدار
کارآفريني دانشي
کارآفريني سايبري
کارآفريني تکنولوژي اطلاعات
کارآفريني کشاورزي
کارآفريني بين الملل
پنجره هاي فرصت در کارآفريني
حفره هاي کارآفريني
مدلهاي بهبنه نوآوري باز
هوش کسب و کار
هوش بازار
هوش استراتژيک
هوش رقابتي
شهود در کارآفريني
نوپاهاي بين المللکنفرانس ملی پژوهش های نوین کاربردی در مدیریت