در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خراسان جنوبی / بیرجند

همایش ملی اندیشه های فلسفی و کلامی علامه طباطبائی ملی 26820 نمایش

زمان برگزاری : 29 آبان 1398 زمان اتمام : 29 آبان 1398
برگزار کننده : دانشگاه بیرجند
همایش ملی اندیشه های فلسفی و کلامی علامه طباطبائی ، آبان 1398 توسط دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

وب سایت : conf.birjand.ac.ir/tabatabai
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 1 مهر 1398
آدرس دبیرخانه : بیرجند،انتهای بلوار دانشگاه، پردیس شوکت آباد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه فلسفه و کلام اسلامی
محل برگزاری : بیرجند - دانشگاه بیرجند
شماره تلفن تماس : 05632202203 داخلی525و624
شماره فکس : 05632202120
ایمیل : nctabatabai@gmail.com
محور ها : فلسفه اسلامی
کلام
منطق
تفسیرهمایش ملی اندیشه های فلسفی و کلامی علامه طباطبائی