در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین همایش ملی گیاهان دارویی و گونه های موثربرکبد چرب ملی 9885 نمایش

زمان برگزاری : 23 خرداد 1398 زمان اتمام : 23 خرداد 1398
برگزار کننده : اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
دومین همایش ملی گیاهان دارویی و گونه های موثربرکبد چرب ، خرداد 1398 در تهران برگزار خواهد شد.

وب سایت : confmp.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 خرداد 1398
آدرس دبیرخانه : تهران- کیلومتر5 آزاد راه تهران-کرج،انتهای 20متری دوم، بلوار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 71053199-021
شماره فکس : 71053198-021
ایمیل : info@confmp.ir
محور ها : ویژگی های فیتوشیمی،فیتوفارماسی، فیتوتراپی،مونو گرافی، فیتومارکولوژی با اولویت گیاهان دارویی موثر بر کبد چرب
جنبه های زراعی، اکولوژیکی و فیزیولوژیکی با اولویت گیاهان دارویی موثر بر کبد چرب
دیدگاه و راهکارهای طب ایرانی در درمان کبد چرب و عوراض آن
نقش سبک زندگی درپیشگیری، در درمان کبد چرب و عوراض آن
پیشرفت های نوین در درمان کبد چرب با رویکرد درمان های طبیعی
اقتصاد و تجارت گیاهان دارویی با محوریت گیاهان وفراورده های موثر بر کبد چرب و چربی خون
الگوسازی عملی در زمینه توسعه بخش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی موثر بر بیماری ها و ترویج سلامت از طریق فن بازار تخصصی گیاهان داروییدومین همایش ملی گیاهان دارویی و گونه های موثربرکبد چرب