در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران ملی 7485 نمایش

زمان برگزاری : 22 دی 1397 زمان اتمام : 22 دی 1397
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
خداوند سبحان را سپاسگزاریم چرا که توفیق داد تا میزبان شما پژوهشگران باشیم، شما عزیزانی که با تلاش شبانه روزی و دستیابی به آخرین یافته های علمی روز می کوشید تا قدم در راه خودکفایی این مرز و بوم بردارید. برگزاری این کنفرانس فرصتی است تا شاهد دستاوردهای پژوهشی ، نگاه کارشناسی شما عزیزان صاحب نظر در خصوص مسائل مربوطه باشیم، امید است این رویداد علمی ضمن تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه و دانشگاه ، امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم ساخته و بتوان گامی موثر در این عرصه برداشت.

وب سایت : mcconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 21 آذر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 10 دی 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری :
شماره تلفن تماس : 02177211962
شماره فکس :
ایمیل : info@mcconf.ir
محور ها : محورهای کلی:
الف - پژوهش کاربردی در علوم مدیریت
ب - پژوهش کاربردی در علوم اقتصاد
ج- پژوهش کاربردی در علوم حسابداری
 چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری ایران