در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران ملی 5799 نمایش

زمان برگزاری : 18 خرداد 1398 زمان اتمام : 22 خرداد 1398
برگزار کننده : انجمن جراحان کودکان ایران ، مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران ، خرداد 1398 در تهران برگزار خواهد گردید.

وب سایت : www.irsps.org
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران - مرکز همایش های رازی
شماره تلفن تماس : 26401423-021
شماره فکس :
ایمیل :
محور ها : اپیدمیولوژی و پیشگیری از:
تروما در کودکان
ترومای سرو گردن
ترومای قفسه سینه
ترومای شکم
ترومای اندام و بافت نرم
ترومای دستگاه ادراری تناسلی
آسیب های هنگام تولد
آسیب حین درمان
سوختگی ها
کودک آزاری
بلع و آسپیراسیون جسم
خارجی یا مواد سوزاننده

طبقه بندی ها : علوم پزشکی ،


بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان کودکان ایران