در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم ملی 10594 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : انجمن علمی علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

وب سایت : hecaconf.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 24 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : تهران
شماره تلفن تماس : 09128496086
شماره فکس :
ایمیل : hecaconf@gmail.com
محور ها : زراعت و اصلاح نباتات
باغبانی و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی
گیاهشناسی و جانورشناسی
زیست شناسی سلولی، مولکولی
علوم خاک
صنایع چوب و کاغذ
فیزیولوژی گیاهی و جانوری
بیو شیمی و بیو فیزیک
بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی و ژنتیک
آموزش و ترویج کشاورزی
تنش های محیطی
اقلیم شناسی و هواشناسی
ژئو مورفولوژی و جغرافیای کشاورزی
منابع طبیعی، جنگلداری و مراتع
بیماری های گیاهی و گیاه پزشکی
پدافند غیر عامل در کشاورزی
مهندسی علوم و صنایع غذایی
حشره شناسی، علوم دامی
ماشین آلات کشاورزی
محور محیط زیست و گردشگری
حفاظت و آموزش محیط زیست
مدیریت آب
مدیریت پسماند
اکوتوریسم
فن آوری های نوین در علوم زیستی
سایر محورهای مربوط به محیط زیست و گردشگری
محورهای مربوط به علوم زمین
زمین شناسی
معدن و سنگ شناسی
نفت و آلاینده ها
اقیانوس شناسی
سایر محورهای مربوط به علوم زمیندومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم