در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی ملی 10190 نمایش

زمان برگزاری : 13 بهمن 1397 زمان اتمام : 14 بهمن 1397
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف. پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت .
دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی، بهمن 1397 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

وب سایت : www.gppconference.com
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 30 دی 1397
آدرس دبیرخانه : تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اللهی، خیابان شهید قاسمی، کوچه تیموری، پلاک ۲، واحد 6، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
محل برگزاری : تهران - سالن همایشهای صداو سیما
شماره تلفن تماس : 02166036325 و 02166069452
شماره فکس :
ایمیل : info@gppconference.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 30 دی 1397
محور ها : حوزه‏‏ های نظری
بررسی نقش دولت از منظر تئوری در حوزه های مختلف
دولت و حاکمیت بر حوزه اقتصادی
دولت و حاکمیت بر حوزه فناوری
دولت و حاکمیت بر حوزه امنیت ملی
دولت و حاکمیت بر حوزه علمی
بررسی نقش دولت و حاکمیت از منظر اسلامی
رویکرد شکل گیری حاکمیت بر اساس حق (کدام حق؟)
نقد نظریه های غربی در ارتباط با حق مالکیت و نظایر آنها
بررسی ساختارهای اداره جوامع
نگاه پارلمانی
نگاه بوروکراسی
نگاه تنظیم گری
بررسی روندهای آینده
نقش فناوری های خانمان برافکن نظیر بلاک چین در نظام حکمرانی
جهانی شدن و تاثیرات آن
ارتباطات بین الملل و تحولات منطقه ای
حوزه های کاربردی
نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اقتصادی
بانکها و نظام بانکی
صنعت و سیاست صنعتی
خصوصی سازی و مالکیت خصوصی عمومی
بیمه، رفاه و تامین اجتماعی
اشتغال و کارآفرینی
تورم و نرخ بهره
نظام مالیاتی
مناطق آزاد اقتصادی
نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اجتماعی
اداره شهر و امور شهری
آب
محیط زیست و آلودگی هوا
بهداشت و سلامت
جمعیت و مهاجرت
بی خانمانی و مسکن
فضای مجازی و فاوا
نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی اقتدار و امنیت
علم و فناوری و اقتدار
امنیت ملی
دفاع همه جانبه
قوای نظامی
نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در حکمرانی علمی فرهنگی
آموزش عالی و آموزش همگانی
فهم عامه از علم
ورزش و سلامت
فرهنگ و سبک زندگی
فناوری اطلاعات و جامعه شبکه ای
مساجد و امور دینی مذهبی
رسانه نوین
نقش حاکمیت، مردم و نخبگان در بهبود نظام اداری
بوروکراسی و نظام اداری
تمرکز گرایی و تمرکز زدایی
برونسپاری و تعدیل ساختاری دولت
ساختار اداره دولت و تشکیل یا ادغام وزارتخانه ها
ساختار اداره مجلس و راهکارهای بهبود
نظام انتخابات مجلس و راهکارهای بهبود
ساختار اداری قوه قضائیه و راهکارهای بهبود
حکمرانی در حوزه های موضوعی نظیر آب، محیط زیست، بهداشت، صنعت، مناطق آزاد، ورزش، رسانه و ...دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی