در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

خوزستان / اهواز

همایش ملی منطقه ای آبزی پروری - مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب ملی 3119 نمایش

زمان برگزاری : 25 دی 1397 زمان اتمام : 26 دی 1397
برگزار کننده : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

وب سایت : amiwr2019.areeo.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 5 دی 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 دی 1397
آدرس دبیرخانه :
محل برگزاری : اهواز
شماره تلفن تماس : 061-33921759
شماره فکس :
ایمیل : amiwr@areeo.ac.ir
محور ها : 1- معرفی گونه های سازگار با تغییرات اقلیمی جهت تنوع بخشی به آبزی پروری
2- استفاده از منابع آبی غیر متعارف در آبزی پروری
3- فناوری های نوین در آبزی پروری در شرایط کم آبی
4- پتانسیل­ها، بازسازی ذخایر و بهره برداری مسؤولانه به منظور توسعه پایدار آبزی پروری
5- فیزیولوژی, بهداشت و بیماری ها و مدیریت تغذیه آبزیان در شرایط تغییرات کمی و کیفی آب
6- ژنتیک، اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی و نانو زیست فناوری در آبزی پروری در شرایط کم آبی
7- امنیت غذایی، عمل آوری و ابعاد اقتصادی و اجتماعی در بحران آب در آبزی پروریهمایش ملی منطقه ای آبزی پروری - مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب