در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

كرمان / جیرفت

دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی بین المللی 8473 نمایش

زمان برگزاری : 15 اسفند 1397 زمان اتمام : 15 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه جیرفت
کشاورزی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین غذای انسان است که توسعه و تداوم آن تنها با حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از آن میسر خواهد بود. امروزه نظام‌های ناپایدار کشاورزی، کاهش سطحی کیفیت محصولات کشاورزی، تخریب اراضی، کاهش تنوع زیستی، تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، کاهش منابع آب شیرین و تخریب محیط زیست، از جمله مهم‌ترین مسائل زیست محیطی تهدید کننده امنیت غذایی می‌باشند. بنابراین تولید غذای سالم و کافی و زندگی در محیط زیست پاک محوری است که در راستای تامین امنیت ملی کشور، توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه‌های مختلف علم و فناوری را به خود معطوف کرده است. دومین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی سعی دارد با فراهم نمودن فرصتی برای معرفی جدیدترین دستاوردهای علمی در عرصه‌های علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر علوم مرتبط در راستای تامین امنیت غذایی گامی میسر در جهت کشاورزی پایدار، محیط زیست پاک و غذای سالم برداشته و زمینه را برای افکار بارز و پویا فراهم نماید.

وب سایت : conf.ujiroft.ac.ir/agri2/Default.aspx
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : جیرفت - دانشگاه جیرفت - دانشکده کشاورزی.
محل برگزاری : جیرفت - دانشگاه جیرفت
شماره تلفن تماس : 09217528527
شماره فکس :
ایمیل : conf.agri97@ujiroft.ac.ir
محور ها : سنجش از دور و کاربرد آن در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی سالم با تاکید بر روش های نوین
تنوع زیستی و تولید پایدار محصولات کشاورزی
تخریب اراضی و راهکارهای مقابله با آن
پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی
ریزگردها و پیامدهای زیست محیطی آنها
سلامت غذایی در تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان
آمایش سرزمین و مزیت نسبی تولید منطقه ای محصولات کشاورزی
محصولات تراریخته و چالش های زیست محیطی مرتبط
فن آوری ها و روش های نوین در تولید محصولات کشاورزی و حفاظت محیط زیست
مدیریت بحران آب در کشاورزی و محیط زیست
کشاورزی و آلودگی های زیست محیطیدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی