در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

همدان / همدان

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال ملی 7848 نمایش

زمان برگزاری : 2 اسفند 1397 زمان اتمام : 2 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان همدان. با همکاری فدراسیون والیبال

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Hamedan-2vol97
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 10 بهمن 1397
آخرین مهلت ثبت نام : 25 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : همدان - سه راه شهرک فرهنگیان - بعد از بوستان نماز دانشگاه پیام نور استان همدان
محل برگزاری : همدان
شماره تلفن تماس : 08132546672
شماره فکس : 08132546672
ایمیل : sport@pnu.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 بهمن 1397
محور ها : فیزیولوژی ، تغذیه و علم تمرین
رفتار حرکتی و روانشناسی در والیبال
ورزش همگانی و جامعه شناسی در والیبال
آسیب شناسی ، حرکات اصلاحی ، بیومکانیک
مدیریت ورزشی (رسانه ، بازاریابی گردشگری ورزشی ...)

طبقه بندی ها : ورزش و سلامت ،


دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال