در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

هشتمین همایش ملی امنیت غذایی; ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی ملی 2663 نمایش

زمان برگزاری : 11 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 11 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس -قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
بخش عظیمی از محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی که باصرف نهاده‌های ذیقیمت، تلاش فراوان کشاورزان و استفاده از منابع زیست­محیطی تولید می‌شود، به دلایل متعدد در چرخه تولید تا مصرف دچار تلفات می‌گردد. میزان این ضایعات در کشور ما بسیار بالا بوده و برای محصولات مختلف از 10 تا 50 درصد و بیشتر از آن نیز گزارش شده است. نخستین گام برای رویارویی با معضل ضایعات، تعریف صحیح و دقیق مسئله است. این موارد شامل: عوامل تاثیر گذار بر تلفات، محل و نحوه بروز، نوع و طبیعت ضایعات و میزان آن است.

وب سایت : solap.modares.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 15 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 15 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : دبیر خانه همایش: تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس- قطب بازیافت کشور
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 48292480-021
شماره فکس :
ایمیل :
زمان اعلام نتایج داوری : 15 اسفند 1397
محور ها : مهندسی بیوسیستم
تجهیزات کشاورزی/ سامانه‌های هوشمند/ انرژی‌های زیستی/ مهندسی بازیافت/ فناوری‌های پس از برداشت
صنایع غذایی
ترکیبات زیست فعال/ فناوری های نوین/ ماندگاری مواد غذایی/ مدیریت بازیافت/ فرمولاسیون
زراعت و باغبانی
فیزیولوژی و اکولوژی گیاهی/ ارقام برتر/ گیاهان دارویی/ علف‌های هرز/ تکنولوژی بذر
علوم دام و طیور
تجهیزات/ اصلاح نژاد/ تغذیه/ مدیریت بهداشت/ فیزیولوژی/ مدیریت پرورش
اقتصاد و ترویج
مقاوم سازی-ارزش افزوده بازیافت/ زنجیره تامین/ تغییر رفتار/ کارآفرینی/ توسعه پایدار
مهندسی آب
امن

طبقه بندی ها : کشاورزی ،


هشتمین همایش ملی امنیت غذایی; ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی