در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا بین المللی 7218 نمایش

زمان برگزاری : 3 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 5 اردیبهشت 1398
برگزار کننده : دانشگاه زابل
طوفان‌های گردوغبار از پدیده‌های مخرب اقلیمی در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا می‌باشند که به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی های گسترده و مداوم، عدم مدیریت پایدار منابع آب‌وخاک و تغییرات گسترده اراضی طبیعی توسط بشر در سال‌های اخیر شدت یافته است. به دلیل خشکسالی‌های اخیر اقلیمی و هیدرولوژیکی در جنوب غرب آسیا، منطقه وسیعی تحت تأثیر طوفان‌های گردوغبار قرار گرفته است. تشدید پدیده گردوغبار در این منطقه، علاوه بر تأثیر بر روی اقلیم و آب‌وهوا، مسائل اقتصادی و اجتماعی، خطراتی را بر محیط‌زیست و سلامت انسان در پی دارد.

وب سایت : duststorm.uoz.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 1 اسفند 1397
آدرس دبیرخانه : زابل- کیلومتر دو جاده بنجار-پردیس جدید دانشگاه زابل، دبیرخانه کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
محل برگزاری : زابل - دانشگاه زابل
شماره تلفن تماس : 31232045-054
شماره فکس :
ایمیل : Dustsrormuoz@gmail.com
زمان اعلام نتایج داوری : 20 فروردین 1398
محور ها : شناسایی فرایندهای مؤثر در ایجاد گردوغبار (محیطی، اقلیمی و انسانی)
پایش و پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها
مدلسازی طوفان‌های گردوغبار و ارزیابی مدل‌های مورد استفاده
انتقال ریزگردها، مکانیسم و فرایندها
گردوغبار و اقلیم
منشأ گردوغبار وکانی شناسی
کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحقیقات گردوغبار
اثرات ریزگردها بر کیفیت هوا، سلامت انسان و محیط زیست
اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگردها و خسارات حاصل از آن‌ها
همکاری محلی، ملی و بین‌المللی در کاهش وقوع گردوغبار و اثرات ریزگردها
تدابیر و راهکاری عملی جهت کاهش گردوغبار و پیامدهای ناشی از آن‌هاکنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا