در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

اولین سمینار استنباط شواهدی ملی 5218 نمایش

زمان برگزاری : 22 خرداد 1398 زمان اتمام : 22 خرداد 1398
برگزار کننده : دانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
واژه‌هاي "استنباط شواهدي" و "شواهد آماري" که اخيراً در بعضي از متون روش‌شناسي آمار به چشم مي‌خورد اشاره به مکتب نويني از استنباط آماري دارد که در آن استنباط صرفاً متكي به داده‌ها و الگوي احتمالي است و از مولفه‌هاي ذهني، شخصي و موردي نظير باورهاي پيشين و توابع زيان تأثير نمي‌پذيرد. جلودار اين حرکت جديد پروفسور ريچارد رويال استاد (بازنشسته) دانشگاه جان هاپکينز آمريکا است که کتاب وي تحت عنوان "شواهد آماري" اصول اوليه اين شيوة جديد استنباط را در بردارد.

وب سایت : isei1.um.ac.ir
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31 فروردین 1398
آخرین مهلت ثبت نام : 31 اردیبهشت 1398
آدرس دبیرخانه : مشهد، ميدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم رياضی، دبيرخانه اولين سمينار استنباط شواهدی
محل برگزاری : مشهد - دانشکده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهد
شماره تلفن تماس : 05138825693
شماره فکس :
ایمیل : ISEI@um.ac.ir
زمان اعلام نتایج داوری : 20 اردیبهشت 1398
محور ها : 1) اصل درستنمايي و قانون درستنمايي
2) الگوهاي فکري در آمار
3) مشکلات و معايب مربوط به P-Value
4) اشتباهات رايج در استنباط آماري
5) نقش معيارهاي اطلاع در اندازه گيري ميزان شواهد
6) اندازه گيري قوت شواهد آماري
7) معيارهاي پشتيباني داده ها از فرضيه هاي آماري
8) وجوه تفاوت و تشابه مکتب بيز و مکتب شواهدي
9) قوانين استنباط شواهدياولین سمینار استنباط شواهدی