در حال بارگذاری

طبقه بندی
استان
سطح برگزاری
برگزارکننده
سال
ماه

تهران / تهران

اولین همایش ملی زن ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی ملی 7562 نمایش

زمان برگزاری : 8 اسفند 1397 زمان اتمام : 9 اسفند 1397
برگزار کننده : دانشگاه تربیت مدرس
با توجه به اهمیت نقش زنان در اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی و با در نظر داشتن منویات مقام معظم رهبری بر تقویت جایگاه زنان در الگوی ایرانی_اسلامی پیشرفت و تاکیدات ریاست محترم جمهوری بر لزوم اصلاح نگاه های جنسیتی در بازار اشتغال و جایگزینی آن با شایسته سالاری،گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، با همکاری سازمان های دولتی و نهادهای غیر دولتی، نخستین همایش ملی زن،اشتغال و اقتصاد مقاومتی،را در تاریخ ۸و۹ اسفند ماه، برگزار می نماید.

وب سایت : were2019.modares.ac.ir
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 5 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 5 بهمن 1397
آدرس دبیرخانه : تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ، دفتر گروه مطالعات زنان
محل برگزاری : تهران - دانشگاه تربیت مدرس
شماره تلفن تماس : 021-82884612
شماره فکس :
ایمیل : were2019@modares.ac.ir
محور ها : 1) مطالعات تطبیقی پیرامون اشتغال زنان
2) نقش زنان در توسعه
3) مدیریت راهبردی اشتغال زنان
4) زنان، اشتغال و فرهنگ
ه) محور ویژه نقش زنان در اقتصاد مقاومتی

طبقه بندی ها : اقتصاد ، کنفرانس های با مجوز ISC ،


 اولین همایش ملی زن ، اشتغال و اقتصاد مقاومتی